Patriarchs Militant Canton Excelsior No. 1

I en Canton forpligter man sig til at vise ubetinget, nøjagtig og villig lydighed mod enhver overordnet og mod den faktisk bestående Regering i den faste tro på, at det var mænd der skabte systemet – men at systemet, dersom det respekteres og efterleves – er i stand til at skabe mænd.

Det gjorde de  Chevalier, der kom før os og som gjorde det muligt at vi i året 2014 fejrede Canton Excelsior No. 1 125 års stiftelse. med udgangspunktet; ”Hvis man vil forstå et fænomen, må kan kende dets historie. Hvis man vil forstå en nation, må man kende dens historie.

Hvis man vil forstå, hvad Danmark er, må man forstå Danmarks historie, og vil man forstå Danmarks historie, er årstallet 1864 uomtvisteligt”.Danmark siges at have lært af krigen i 1864. Odd Fellow Ordenen lærte og tog tiltag til PM. Vi skal alle være bedre til at lære – og tænke på digtet fred af H.C. Andersen;

Fred i hvert et sorgfuldt hjerte, fred med hver en syndig lyst,
fred i kærlighedens smerte, fred med døden i vort bryst,
fred, ja fred med hver en fjende, fred når livet her må ende.

Vi skal derfor huske og minde hinanden om historien – og det er vigtigt at vi hver især husker Odd Fellow Ordenens historie og være i stand til at fortælle den og dermed føle os et med H.C. Andersens sang - I Danmarker jeg født. Det kunne omskrives til I Odd Fellow Ordenen har jeg hjemme, der hører jeg til.